sobota 1. ledna 2011

Project plan 2011: Můj život

Projekt: Můj život
Vize: Žít spokojený a šťastný život.
Rozpočet: podrobnosti na vyžádání, většina nákladů a vkladů jsou vlastními finančními zdroji realizátora
Termín realizace: leden-prosinec 2011
Realizátor: Jan Žáček


Pro realizaci projektu a naplnění vize, je třeba konat symbolických 11 drobností:
 1. Už od konce měsíce ledna budu psát v datu číslici 2011.
 2. Pečlivě dodržuji ISO Dobrý den, tedy standard dobrého dne od začátku ke konci (podmínkou naplnění, je toto ISO vytvořit a nechat schválit Mezinárodní organizací pro normalizaci). Pro představu - ve standardu je například ranní dvacetiminutovka čtení oblíbené knihy, spánková dotace alespoň 4:37 hod, chůze do 4. patra pěšky a dolů výtahem (kvůli opotřebení kloubů), nebo 283 ml fairtrade kávy po ranním probuzení (se smetanou a cukrem, přirozeně). Více již brzy v podrobnějším článku.
 3. Zasazuji se o Clean desk policy a to nejen na pracovišti, ale i doma. V případě hladkého průběhu vytvořím i Clean floor policy. Pozn.: Pro jistotu tento bod není zařazen do ISO Dobrý den.
 4. Zaměřuji se na pravidelnou podporu vlastní svalové tkáně, stejně jako na zdravější péči o nervy (jak obrazně, tak doslovně), klouby a vazy. Z toho plyne 2-3 týdně věnovaný čas aktivnímu pohybu, stejně jako denní pohyby na podporu zad. Eee... Jo!
 5. Více se snažím sledovat vlastní potřeby a pružně na ně reaguji. Více relaxuji a také prachsprostě odpočívám. Pozn.: Jestli je něco takového možné, zjistíme až při důkladnějším zkoumání. Tento jev související s pasivitou, se zatím zdá krajně nepravděpodobný.
 6. Rozjedu alespoň jeden z tajných projektů. Stanou se tím totiž netajnými a lidé se na ně nebudou pořád vyptávat. Takže, v zásadě, v podstatě ... úspora času.
 7. Více pečuji o své vztahy s lidmi, na kterých mi záleží. Mám dlouhodobý partnerský vztah, který mě rozvíjí a dává mi možnost být někomu partnerem.
 8. Hledám další příležitosti k rozvoji sebe i druhých. Jen takhle jednoduše.
 9. Dávám sám sobě prostor tvořit a vyjadřovat své pocity. Fotkami, texty, rolemi, ... Však já se nedám. Nebo naopak vydám.
 10. V mé oblíbené hře Foursquare se stanu starostou (Mayor) v jednom nemalém podniku. Bude to boj.
 11. Připravím dokument 'Project plan 2071' (rok 2071 je, dle kalkulátoru délky života, mým posledním). Člověk už toho času moc nemá, tak abych třeba na něco nezapomněl.
Když si to představuji, začínám se už těšit na dvadvanáct...