neděle 1. května 2005

Public Relations

Pokud vás toto téma "Public relations" zajímá a nebo nevíte oč jde, je zde k nahlédnutí ukázka vůdcovské práce, kterou jsem odevzdával při Vůdcovské Zkoušce. Pojednává o problematice styku Junáka s veřejností. Doufám, že se bude líbit a že alespoň trochu pomůže těm, kteří si to přejí...

vudcovska_prace.doc